Nařízení vlády účinná od 15.4.2015

Nařízení vlády č. 72/ 2015 Sb., o podmínkách pro poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.

Nařízení vlády č. 73/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Nařízení vlády č. 74/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Nařízení vlády č. 75/ 2015 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentrálně- klimatických opatření, a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách  provádění agroenviromentrálně- klimatických opatření ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 76/ 2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

Č. 72/2015 Sb. – PDF ke stažení ze Sbírky zákonů

Č. 73/2015 Sb. – PDF ke stažení ze Sbírky zákonů