Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

Výňatky z Informace č. 1/2015 vydané Odborem metodiky a řízení
pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 7. 4. 2015 pod č.j.
SPÚ 179152/2015

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, bude
v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
a náležitostech návrhu pozemkových úprav bude v dalším textu označována jako „vyhláška“; zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bude v dalším textu označován pouze jako „správní řád“.
(OMPÚ  =  oddělení  metodiky  pozemkových  úprav;  OPČ  =  oddělení  podpůrných  činností;  OIČ  =  oddělení
investičních činností; OVFP a GIS = oddělení VFP a GIS)

Ke stažení zde: info1-2015web704