Přehled platné legislativy MZE ČR

Legislativa v níže uvedeném členění k nahlédnutí či stažení.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

I.  Půda a jiný zemědělský majetek
II.  Pozemkové úpravy a Státní pozemkový úřad
III.  Rostlinolékařská péče
IV.  Veterinární péče
V.  Zemědělská výroba
VI.  Potravinářská výroba
VII.  Vodní hospodářství
VIII.  Myslivost
IX.  Rybářství
X.  Lesní hospodářství
XI.  Ochrana zvířat proti týrání
XII.  Ekonomické nástroje k podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství
XIII.  Strukturální politika a ekologie v zemědělství
XIV.  Státní zemědělský intervenční fond
XV.  Bezpečnost práce v zemědělství