Předplatné časopisu Pozemkové úpravy

Základní informace pro zajištění předplatného časopisu Pozemkové úpravy.

K odběru časopisu se můžete přihlásit u tajemníka ČMKPÚ, Ing. Antonína Svobody:

adresa: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel./fax: +420 221 082 270

e-mail: cmkpu@cmkpu.cz

 

Celoroční předplatné činí 600,- Kč. Cena je konečná – vydavatel není plátcem DPH.

 

Objednávky inzerce zasílejte elektronicky na pavel.gallo@gallopro.cz