PSZ

Poruchy cestních příkopů

Stejně jako každý rok i letos na mnoha místech došlo při intenzivnějších srážkách k poruchám stability cestních příkopů účelových komunikací. K tomuto jevu sice pravidelně dochází především u nově zbudovaných prvků, ale výjimkou nejsou ani problémy na již delší dobu fungujících příkopech. Návrh i realizace těchto děl přitom není nikterak složitá záležitost a vyžaduje se pouze dodržení…

Kolejové polní cesty

Kolejové zpevnění polních cest je na území ČR spíše raritou. Je to s podivem neboť tento způsob stabilizace cest je oku krajináře přívětivý, projektant ho může aplikovat i v trasách s větším sklonem, pro investora je nákladově velmi efektivní, z hlediska údržby nenáročný s dlouhou životností a vyhovuje jak provozu zemědělské mechanizace tak pěším či cyklistům.

Otevřený dopis předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka

Otevřený dopis předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, adresovaný Ing. Petru Rafajovi, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v kopii zaslaný rovněž Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády ČR a Mgr. et. Mgr. Věře Jourové, ministryni pro místní rozvoj ČR.

Fungování Centrální evidence toků

Na četné dotazy od kolegů uvádím odkaz na novou CEVT a také prezentaci k jejímu novému fungování a dobré rady na závěr, tak jak nám vše poskytl Mgr. Štěpán Kulhánek z Oddělení správy povodí Ministerstva zemědělství.

Štěrkové cesty

I vy jste se jistě v minulosti zabývali tím, jak se štěrkové cesty budují v zahraničí. A možná i pro vás je přínosné zjištění, že se v této problematice v mnohém potkáváme se zkušenostmi našich kolegů v Americe či Německu. A z níže uvedených dokumentů možná také zjistíte, že naše zemědělce při návrzích cestní sítě rozhodně nezanedbáváme.