KPÚ

I. CIRKULÁŘ KONFERENCE KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013

16. ročník konferenci se bude konat v zasedací místnosti MZe ČR v Praze ve dnech 19. a 20. září 2013

Konference je pořádána ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT v Praze, kde 18.9.2013 proběhne studentská konference „Voda a krajina“

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již tradiční konferenci KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013.

Letos bude jakýmsi pomyslným předskokanem doprovodná studentská konference „domovské“ katedry stavební fakulty ČVUT v Praze, která je organizována katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a proběhne na půdě stavební fakulty 18.9.2013. Její aktivní účastníci se mohou v následujících dnech zúčastnit konference KI 2013.

Začíná příprava III. etapy Prevence před povodněmi

Rozhovor s Ing. Alešem Kendíkem, jenž jako náměstek ministra zemědělství má na starosti úsek vodního hospodářství.

Otázka: Zůstane prioritou Ministerstva zemědělství zadržování vody v krajině také v dalších letech, a to i s ohledem na nové programovací období EZ?

Ano, zadržování a retence vody nejenom ve vodních dílech, ale také v krajině, zůstává naší jednoznačnou prioritou. Dochází k výraznému rozšíření zatravněných ploch, využívají se komplexní pozemkové úpravy a připravuje se podpora >>ozelenění<< ve Společné zemědělské politice pro období po roce 2014.

Jan Žáček – tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, řekl o pozemkových úpravách

Tisková zpráva – Do realizace komplexních pozemkových úprav, které jsou významnou prioritou Ministerstva zemědělství a mají velmi kladný dopad na ekologickou stabilitu krajiny, je potřeba více zapojit širokou veřejnost. To bylo také cílem dnešní odborné konference tematické pracovní skupiny „Pozemkové úpravy“, která se konala na Ministerstvu zemědělství. Její účastníci jednali i o pozemkových úpravách v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 a výhledu na období 2014 – 2020.