KPÚ

VERONIKA NEDVĚDOVÁ: Rušení úřadů je absolutní peklo

Rozhovor Dušana Šrámka s náměstkyní Státního pozemkového úřadu o státní správě, vlastnických právech a církevních restitucích Jste zatím jediným člověkem, kterému se podařilo redukovat počet vládních úřadů, a to spojením Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu. Jak jste to dokázala? No, občas to bylo dost drsné. Někdy jsem se cítila jako v britském seriálu Jistě, pane ministře. Pracovat na reorganizaci se zaměstnanci,…

Pozemkové úpravy významně zasahují do boje s povodněmi

26.06.2013 | MZe ČR Část obce Dolní Brusnice v Královéhradeckém kraji při povodních na začátku června bránil ochranný val. Vznikl jako součást pozemkových úprav a stal se nejdůležitějším opatřením v boji s vodou, která na obec útočí při přívalových deštích a tání sněhu. Val se nachází na hraně terénního zlomu mezi zemědělsky využívanými pozemky a…

Změna Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

Informace pro žadatele/příjemce dotace z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Návazně na transformaci pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), ke které došlo zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů k 1. 1. 2013, schválil dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.

Důležité jsou i pozemkové úpravy

Malé pozemky také často leží uprostřed velkých ploch jiných majitelů. Když jsou přístupné z pozemní komunikace, jsou v průměru 2,4krát dražší. Důležité jsou i pozemkové úpravy. Tržní cena pozemků průměrného vlastníka, který má 2,5 hektaru na jeden výpis z katastru nemovitostí, činí před pozemkovou úpravou asi 225 tisíc korun, po jejich scelení a zpřístupnění už kolem 320 tisíc korun. Projekční a geodetické práce stojí podle Skleničky asi čtvrtinu tohoto zisku.

Pozemkové úpravy pomohou uskutečňovat plán ochrany Milenovic

Město dělalo také dílčí opatření. Například v Milenovicích byla vybudována stoka, která odvádí vodu z Radčického potoka a z okolních polí. Právě tato dešťová voda nadělala před jedenácti lety velké škody. „V Milenovicích se dělají dílčí pozemkové úpravy. Po jejich skončení by bylo možné začít uskutečňovat plán ochrany Milenovic před vodou z Blanice. Město ho má zpracovaný, ale půjde o velké peníze. Realizace závisí hlavně na dotacích,“ upřesnil Jaromír Hlaváč.

Zbyněk Fiala: Povodně a příroda

Zbyly nějaké příležitosti? Tou největší je zřejmě spoléhání na to, že povodeň lidi probudí a začnou jednat rychleji a komplexněji. Vidíme také vnímání rizik změny klimatu a doporučení, aby opatření mířila proti následku i příčině. Jenže jsou tu i hrozby, a tou největší je neschopnost domluvit se a nemožnost překročit hranice rozparcelovaných pozemků, kdy ochrana vlastnictví jednoho znemožňuje rozsáhlejší pozemkové úpravy a ohrožuje tak vlastnictví všech ostatních.