KPÚ

Technický standard plánu společných zařízení – aktualizace 2016

Veřejný  zájem  v  pozemkových  úpravách,  podporovaný  veřejnými  finančními  prostředky, realizovaný  zejména  prostřednictvím  společných  zařízení,  klade  vysoké  nároky  na  kvalitu dokumentace plánu společných zařízení (dále jen PSZ). Státní pozemkový úřad vymezuje technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v návrhu pozemkových úprav formu a obsah této dokumentace. Technický standard PSZ je nástrojem kontroly obsahu a technických parametrů…

Změna organizace provádějící aktualizaci BPEJ a jejich vydávání

Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ). Poskytování informací týkajících se aktualizace BPEJ dle…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

Přílohy Datum zveřejnění Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2015 vydané dne 1. 12. 2015 9.12.2015 Výňatky z Informace OMŘPÚ č.3/2015 vydané dne 23. 9. 2015 5.10.2015 Výňatky z Informací č. 2/2015 vydané dne 1. 7. 2015. 8.7.2015 Výňatky z informace 1/2015 vydané dne 7.4.2015 14.4.2015 Výňatky z informace 5/2014 vydané dne 16.12.2014 17.12.2014 Výňatky z…

Aktuální verze VFP 3.2

Ke dni 07.01.2016 byla zveřejněna aktuální verze VFP 3.2 Přílohy Datum zveřejnění Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_3.2 7.1.2016 vfp_3.2 7.1.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_3.2 7.12.2015 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 29.11.2015 7.12.2015 Příloha 5 – Číselník chyb 7.12.2015 Příloha 6 – Technický standard polohopisu…

Koordinační skupina pro pozemkové úpravy

Cílem zřízení Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy (KSPÚ) je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného Státním pozemkovým úřadem, s odbornou veřejností, která je garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav. Vzájemná spolupráce bude přispívat ke zvyšování kvality prováděných prací i k efektivnímu a účelnému vynakládání veřejných prostředků plynoucích ze státního rozpočtu i z evropských…

Hlavní připomínky HK ČR na jednání Tripartity

27. 7. 2015 | Karolína Kyselová Zástupci Hospodářské komory ČR dnes diskutovali s představiteli vlády i odbory, hlavním tématem kritiky HK ČR byl připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek a rovněž novela stavebního zákona. Připomínky pak zazněly i na téma návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Na dnešní tripartitě HK ČR diskutovala zejména tyto body: Návrh státního rozpočtu na rok…

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v mezirezortním připomínkovém řízení

Dle informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ministrině k tomuto návrhu uvádí, že by se mělo jednat o předpis, který je přehledný a uživatelsky přívětivý pro všechny zadavatele a který napomůže zjednodušení administrace zadávacích řízení http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-v-mezirezortu-dalsi-krok-k-vy . Na stránkách ministerstva je kromě toho také uvedeno, že po připomínkovém řízení by měl být návrh zákona předložen…

Vodohospodářské studie a geologické průzkumy

Dne 25.5.2015 se konal odborný seminář na téma „Vodohospodářské studie a geologické průzkumy v pozemkových úpravách“. Jednotlivé přednášky z tohoto semináře je možné stáhnout z následujíchích odkazů: 1) Zadávání studií odtokových poměrů a geologických průzkumů při komplexních pozemkových úpravách        – Ing. Alexandr Václav Mazín, Ph.D. 2) Vodohospodářské studie a geologické průzkumy v…

Navržené pozemkové úpravy se dlouhodobě nedaří dokončit, zpomaluje je i nerovnoměrné čerpání evropských dotací

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 14/40 Tisková zpráva ke KA č. 14/40 – 1. 6. 2015 Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s penězi určenými na úhradu pozemkových úprav. Ty rozdělovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů. Kontrola se zaměřila na roky 2011 až 2013, v některých případech ale zasáhla…