Realizace

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR – Hospodaření jako životní styl

Farma byla několik let zaměřena na chov prasat, v roce 2002 však vstoupila do nové etapy. Do jejího chodu se plně zapojil Přemysl Čech mladší se svou ženou Martinou, oba absolventi brněnské Mendelovy univerzity, a rozhodli se pro chov ovcí. Zároveň se v té době podařilo navýšit výměru na 120 hektarů, k čemuž výrazně napomohly pozemkové úpravy v sousedním postřelmovském katastru.

Asfaltová komunikace v chráněné krajinné oblasti Kobylinec

Na Třebíčsku v k.ú. Trnava byla rekonstruována stávající účelová komunikace. V rámci rekonstrukce byla cesta rozšířena, odvodněna a opatřena novou konstrukcí vozovky s asfaltobetonovým  krytem. Přestože dle starosty obce Břetislava Česneka přináší tato investice Státního pozemkového úřadu především pozitiva, setkala se stavba také s negativními ohlasy. Více se dozvíte zde: http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/chranenou-krajinou-ted-vede-asfalt-milovnici-prirody-zuri-20140920.html  

Fulnek zastavil projekt poldru. Víme proč

„Tento projekt by byl podkladem pro zahájení pozemkových úprav, všechna následná opatření by prováděl pozemkový úřad. Myslím, že tento způsob protipovodňových a protierozních opatření je daleko účinnější než budovat technická zařízení jen v určitých částech,“ poznamenal Miroslav Dumbrovský.

Trápí mě bezohlednost některých lidí

Jsme malá vesnička, takže nic převratného se zde neděje. Přesto se nám některé věci povedly postavit nebo alespoň opravit. V rámci pozemkových úprav a samozřejmě pomocí dotace jsme udělali krásnou cestu směrem k Úlíkovu, což byla asi jedna z největších akcí, která stála 5 milionů korun.

Vamberk usiluje o cyklostezku, je to však běh na dlouhou trať

V Doudlebách mají v tuto chvíli pozemkové úpravy dokončené, musí ale čekat, až to tak bude i ve Vamberku. Podle doudlebského starosty Jiřího Kaplana jsou pozemky rozhodující. Aby se mohla stavba skutečně zrealizovat, musí být vyřešené majetkové poměry na obou stranách. Dle slov starosty mohou v tuto chvíli v Doudlebách pouze čekat.