KN

Výzva Komory geodetů a kartografů

Vážení kolegové a kolegyně, představenstvo KGK se  rozhodlo využít 12. Setkání  geodetů (11. a 12.  června)  k projednání  situace  v celém  našem  oboru  právě s firmami, které zpracovávají zakázky inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Důležitou  informací  pro  Vás  je  výrazný  posun  ve  vyjednávání  o ustanovení Zeměměřické komory ze zákona. Jako  nejschůdnější  cesta  k prosazení  našich …

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod – účinnost dnem 1. 2. 2015  (PDF) Přílohy  (ZIP) Návod – úplné znění (pracovní pomůcka) – zrušeno  (DOC);  (PDF) Přílohy: (aktualizováno 17. 7. 2009) – zrušeno ZIP: doc, xls, dgn, pdf (ZIP 1 – 33);  (ZIP 34 – 56) ZIP: pdf (ZIP 1 – 33);  (ZIP 34 – 56) Návod pro obnovu katastrálního operátu…

ČÚZK nasadil informační službu sledování změn.

Od začátku roku 2014 spolu s nabytím účinnosti zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a nového občanského zákoníku dochází k výrazným změnám v postupech při jednání s katastrálními úřady v souvislosti se zápisy nových věcných práv a to včetně změn v samotných formálních procesech. Mnohokrát diskutované posílení zásady materiální publicity, neboli důvěry v údaje zapsané v katastru nemovitostí, zadává důvod k aktivnímu přístupu osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu ke kontrole správnosti evidovaných údajů. V této souvislosti, Český úřad zeměměřičský a katastrální u něhož byla posílena informační povinnost nasadil službu sledování změn.

Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky jako webová služba

Webové služby dálkového přístupu (dále jen WSDP) je aplikace, která rozšiřuje aplikaci Dálkový přístup o programové rozhraní pro přístup k datům KN. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání dat KN. DP i WSDP přistupují ke stejným datům KN a obsahově jsou jejich výstupy shodné. Aplikace WSDP je…

Pozemky neznámých vlastníků získá stát. Jsou jich stovky

Podle Jaroslava Bendy přichází od státu takováto výzva poměrně pozdě. „Je to samozřejmě dobře, že se to vyřeší, od roku 89 ale už uplynulo čtvrt století, v roce 2023 to bude skoro 35 let. Stát by se měl spíš postarat, aby se všude provedly pozemkové úpravy. To je z hlediska hospodaření největší problém,“

Katastr nemovitostí ve znamení velkých změn

Rok 2013 byl v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí výrazně ovlivněn přípravou na změny, které do každodenního života přináší nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014. Není tedy divu, že je to nosné téma tradičního rozhovoru redakce VSOL s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karlem Večeřem. Z následujících řádků je patrné, že na tomto důležitém a pro většinu občanů ČR nepostradatelném úřadu je poslední dobou velice živo.