KN

Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514

ČÚZK: Geoportál Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 1.7.2017 V roce 2011 byla v prohlížecích a následně stahovacích službách resortu ČÚZK zavedena podpora kódu EPSG 5514 pro poskytování služeb v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, který je standardizován v rámci mezinárodního registru…

Novela katastrální vyhlášky

zdroj: ČÚZK Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 4. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

ČÚZK – Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK

  Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK verze 1.0 ze dne 4.3.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) poskytuje jako otevřená data (včetně metadat) bezúplatně: data vedená v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) formou výměnného formátu RÚIAN v souladu s § 62 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších…

Novela katastrálního zákona

V rámci zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),…

Vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb.

Dne 28. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 384/2015 Sb. Sdělení ČÚZK Seznam katastrálních pracovišť…

Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro…

Závaznost návodů ČÚZK

Opakovaně se setkávám s tím, že úředníci resortu ČÚZK uplatňují ustanovení resortních návodů vůči ÚOZI. Dokonce se tak děje pouze prostřednictvím zaměstnanců katastrálních úřadů, kteří se při výtkách ke geometrickým plánům a dokumentaci o vytyčení hranic pozemků odkazují na pokyny zaměstnanců inspektorátů (nechci jmenovat osoby a územní příslušnost) s tím, že je musí uplatňovat, jinak…

Co také zaznělo na semináři ZÚ Informační systém zeměměřictví

● Koncepce rozvoje zeměměřictví v resortu státní správy předpokládá garanci periodického leteckého měřického snímkování a tvorby Ortofota ČR s rozlišením 25 cm na zemi ve dvouletém intervalu alespoň do roku 2019 včetně. ● Digitální výškopisné modely DMR 5G a DMP 1G budou na celém státním území dokončeny v závěru roku 2016 (původní představa byla konec…