SPÚ

Kvůli restitucím se přeměří Česko. Za čtvrt miliardy

Kolem vracení církevních majetků se rozjíždí první velký byznys. Státní pozemkový úřad připravuje zakázku pro firmy, které mají zpracovat geometrické plány vydávaných pozemků. Pro dosud nebývalé přeměřování Česka vyčlenili úředníci 250 milionů korun.“Počítáme, že v nejbližších dvou letech budeme muset kvůli církevním restitucím nechat udělat tisíce geometrických plánů. Chceme si proto předem nasmlouvat geodetické firmy, které pro nás tyto služby zajistí,“ říká ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Petr Šťovíček.

VERONIKA NEDVĚDOVÁ: Rušení úřadů je absolutní peklo

Rozhovor Dušana Šrámka s náměstkyní Státního pozemkového úřadu o státní správě, vlastnických právech a církevních restitucích Jste zatím jediným člověkem, kterému se podařilo redukovat počet vládních úřadů, a to spojením Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu. Jak jste to dokázala? No, občas to bylo dost drsné. Někdy jsem se cítila jako v britském seriálu Jistě, pane ministře. Pracovat na reorganizaci se zaměstnanci,…

Změna Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

Informace pro žadatele/příjemce dotace z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Návazně na transformaci pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), ke které došlo zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů k 1. 1. 2013, schválil dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.

Státní úřad zpomalil stavbu protipovodňových opatření, hrozí ztráta dotace

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) – Propadnutí evropských dotací na stavbu protipovodňových opatření v místní části Dolní Jablonná se bojí přibyslavská radnice. Že by zdržení, kvůli kterému situace nastala, zavinili sami, však představitelé města odmítají – průtahy podle nich způsobil Státní pozemkový úřad. Úřad chce problém vyřešit žádostí o prodloužení termínu dokončení projektu. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/229617-statni-urad-zpomalil-stavbu-protipovodnovych-opatreni-hrozi-ztrata-dotace/    

Udržitelnost procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy   Vážený pane ústřední řediteli.   Obracím se na Vás tímto dopisem z pozice předsedkyně výboru Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách. Naše Asociace je zájmovým sdružením právnických a fyzických osob řádně podnikajících v poskytování služeb pro pozemkové úpravy. Tato skutečnost, s přihlédnutím k faktu, že Váš úřad má klíčové postavení v procesu pozemkových…