SPÚ

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výběrová řízení na ředitele SPÚ a ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes vyhlásilo výběrová řízení na ředitele Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a také Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zájemci se mohou hlásit do 28. dubna 2014 na personální odbor MZe. „Ministerstvo zemědělství vyhlásilo otevřené výběrové řízení, do kterého se může přihlásit každý, kdo splňuje požadovaná kritéria. Důležité je především,…

Jurečka na ministerstvu odhalil nesrovnalosti u zakázek za desítky milionů

Jurečka v příštím týdnu rovněž plánuje hledat rozpočtové prostředky, jež by dodatečně přidělil Pozemkovému úřadu na odbavování agendy související s církevními restitucemi. „Pokusíme se najít v rámci rozpočtu ministerstva zemědělství finanční prostředky, abychom tam mohli navýšit počet lidí,“ řekl Jurečka. Není to ale podle něj pouze otázka církevních restitucí, ale toho aby celý úřad dobře fungoval poté, co se v loňském roce sloučil s Pozemkovým fondem a bylo propuštěno zhruba 400 lidí. Další důležitou agendou jsou podle něj takzvané pozemkové úpravy.

Jurečka dočasně pozastavil zadávání zakázek nad půl milionu Kč

V pátek ministerstvo potvrdilo, že novým náměstkem pro úsek správní bude asistent europoslankyně Zuzany Roithové Jiří Jirsa (KDU-ČSL). Vystřídá Jana Sixtu. Ten na ministerstvu končí. Jurečkův spolustraník Jirsa bude zároveň jeho prvním náměstkem. V Jirsově kompetenci zatím zůstává Státní pozemkový úřad, klíčová instituce pro oblast církevních restitucí. O to získat jej do své kompetence velmi stála ČSSD.

Dopis Evy Soósové a Ladislavy Vaňkové

Vážení,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátily se stížností podanou dle Pracovního řádu SPÚ č. 06/13 vydaného 13. 5. 2013, čl. 16, v záležitosti týkající se organizačních změn a optimalizace vnitřní organizační struktury v souvislosti s restrukturalizací institucí resortu MZe ČR a jeho personální politiky.

Zdroj: dopis je uveřejňován se souhlasem autorek.