SPÚ

Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad nabízí osloveným vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu. Konkrétněji jde o nabídku v oblastech: provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

 Obsah informace č. 2/2016: 1.  Postup při potížích se získáváním souhlasných stanovisek k návrhu PSZ (OIČ) 2.  Zpřístupnění  pozemků  prostřednictvím  komunikace  ve  vlastnictví  fyzické  příp. právnické osoby (OMPÚ) 3.  Reálné  dělení  pozemků  ve  spoluvlastnictví  zatížených  zástavním  právem  státu (OMPÚ) 4.  Legislativní změny právních předpisů (OMPÚ) 5.  Hodnota  opravného  koeficientu  vyšší  než  1,00  –  uvedení  v…

Aktualizovaný seznam krajských VFP garantů

Seznam krajských garantů a jejich zástupců pro Výměnný formát pozemkových úprav (aktualizace k srpen 2015) Středočeský kraj: Bc. Filip Herink f.herink@spucr.cz, zástupce: Ing. Kateřina Fričová k.fricova@spucr.cz Jihočeský kraj: Ing. Richard Valný r.valny@spucr.cz, zástupce: Ing. Vladimír Michálek v.michalek@spucr.cz Plzeňský kraj: Mgr. Petr Brož p.broz@spucr.cz, zástupce: Bc. Milan Václavík DiS. m.vaclavik@spucr.cz Jihomoravský kraj: Ing. Jiří Krampl j.krampl@spucr.cz,…

Vláda schválila návrh novely zákona o SPÚ

Novou kompetenci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) jako správce rezervy státní zemědělské půdy dnes schválila vláda. Cílem novely zákona, kterou předložil ministr zemědělství Marian Jurečka, je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. „Státní pozemkový úřad bude ze státních pozemků vytvářet rezervu určenou k uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou a nezbytnou…

Státu chybějí tisíce hektarů půdy. Ministr Jurečka zakáže její prodej

V minulosti český stát rozprodal více pozemků, než kolik si mohl dovolit. Nyní mu tak schází půda na vrácení restituentům, ale třeba i na případnou směnu kvůli stavbám dálnic či protipovodňových hrází. Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka proto připravil zákon, kterým další prodej státní půdy zakáže. Počítá s tím, že norma by mohla začít platit…

Ministr Marian Jurečka jmenoval ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu a ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Tisková zpráva – Do čela Státního pozemkového úřadu (SPÚ) dnes ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval Svatavu Maradovou. Ředitelem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se stal Daniel Jurečka. Oba se ujmou vedení institucí v pondělí 16. června 2014.

O místo šéfa pozemkového úřadu se uchází více než 10 lidí

Původně se mluvilo o tom, že kvůli náboru nových zaměstnanců bude nezbytné navýšit rozpočet úřadu o desítky milionů korun. Podle Jurečky to však nakonec nebude nutné. „Jsme dohodnuti na tom, že zdroje dokážou najít v rozpočtu Státního pozemkového úřadu,“ podotkl. V jednání je však jiný možný přesun peněz z rozpočtu ministerstva, a to na zintenzivnění pozemkových úprav, které v současné době stojí.

SPÚ po dohodě s Mze navýší počet zaměstnanců

Pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba se dohodl s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou na navýšení počtu zaměstnanců Státního pozemkového úřadu o 130 osob. „Vzhledem k nárůstu práce zaměstnanců Státního pozemkového úřadu v souvislosti s církevními restitucemi bylo nutné jejich počet zvýšit. Církevní restituce jsou totiž složitým procesem. Navýšení pracovníků tak, aby mohli úkoly spojené s restitucemi plnit, se…