admin

Začíná příprava III. etapy Prevence před povodněmi

Rozhovor s Ing. Alešem Kendíkem, jenž jako náměstek ministra zemědělství má na starosti úsek vodního hospodářství.

Otázka: Zůstane prioritou Ministerstva zemědělství zadržování vody v krajině také v dalších letech, a to i s ohledem na nové programovací období EZ?

Ano, zadržování a retence vody nejenom ve vodních dílech, ale také v krajině, zůstává naší jednoznačnou prioritou. Dochází k výraznému rozšíření zatravněných ploch, využívají se komplexní pozemkové úpravy a připravuje se podpora >>ozelenění<< ve Společné zemědělské politice pro období po roce 2014.

Jan Žáček – tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, řekl o pozemkových úpravách

Tisková zpráva – Do realizace komplexních pozemkových úprav, které jsou významnou prioritou Ministerstva zemědělství a mají velmi kladný dopad na ekologickou stabilitu krajiny, je potřeba více zapojit širokou veřejnost. To bylo také cílem dnešní odborné konference tematické pracovní skupiny „Pozemkové úpravy“, která se konala na Ministerstvu zemědělství. Její účastníci jednali i o pozemkových úpravách v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 a výhledu na období 2014 – 2020.

Státní úřad zpomalil stavbu protipovodňových opatření, hrozí ztráta dotace

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) – Propadnutí evropských dotací na stavbu protipovodňových opatření v místní části Dolní Jablonná se bojí přibyslavská radnice. Že by zdržení, kvůli kterému situace nastala, zavinili sami, však představitelé města odmítají – průtahy podle nich způsobil Státní pozemkový úřad. Úřad chce problém vyřešit žádostí o prodloužení termínu dokončení projektu. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/229617-statni-urad-zpomalil-stavbu-protipovodnovych-opatreni-hrozi-ztrata-dotace/    

Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy Věc: Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR Určeno reorganizátorům soustavy pozemkových úřadů, kteří budou nepochybně vystaveni manipulacím  skrytým se za tezi – je nutno zrychlit poz. úpravy, cestou jejich zjednodušení. Tyto manipulace nejsou nové. Manipulátoři mají známá příjmení, tristní neznalost  poz. úprav a skrývanou neúctu k právu. Někteří z nich pracují…

Udržitelnost procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy   Vážený pane ústřední řediteli.   Obracím se na Vás tímto dopisem z pozice předsedkyně výboru Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách. Naše Asociace je zájmovým sdružením právnických a fyzických osob řádně podnikajících v poskytování služeb pro pozemkové úpravy. Tato skutečnost, s přihlédnutím k faktu, že Váš úřad má klíčové postavení v procesu pozemkových…