admin

Vláda schválila novelu zákona o pozemkových úpravách – materiál ke stažení

Identifikace materiálu Čj. OVA 1003/19 PID KORNBF8HSDF1 Čj. předkladatele 39159/2019-MZE-11191 Datum autorizace 3.9.2019 Popis Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších…

Aktuální verze VFP 4.3 (17.6.2019)

Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP( DOCX, 442.63 KB) 15.5.2019 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem( PDF, 373.06 KB) 15.5.2019 Příloha 6 – Technický standard polohopisu( ZIP, 412.75 KB) 15.5.2019 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu verze 4.3( PDF, 1.67 MB) 28.11.2019 Příloha 2 – Kontrola…

Prezentace semináře Pozemkové úpravy XXIII., 2018

Prezentace odborného semináře zaměřeného na problematiku pozemkových úprav pořádaného Spolkem zeměměřičů Brno 12. 4. 2018 v Třebíči   Mgr. Jaroslava Doubravová (SPÚ) Aktuality v pozemkových úpravách Ing. Bohumil Janeček (ČÚZK) Činnost pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav Ing. Tomáš Sedmidubský, Ph.D. MIM (SPÚ) Aktualizace dat BPEJ a jejich předávání katastrálnímu úřadu Ing.…