Asociace PÚ

Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy Věc: Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR Určeno reorganizátorům soustavy pozemkových úřadů, kteří budou nepochybně vystaveni manipulacím  skrytým se za tezi – je nutno zrychlit poz. úpravy, cestou jejich zjednodušení. Tyto manipulace nejsou nové. Manipulátoři mají známá příjmení, tristní neznalost  poz. úprav a skrývanou neúctu k právu. Někteří z nich pracují…