admin

Udržitelnost procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy   Vážený pane ústřední řediteli.   Obracím se na Vás tímto dopisem z pozice předsedkyně výboru Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách. Naše Asociace je zájmovým sdružením právnických a fyzických osob řádně podnikajících v poskytování služeb pro pozemkové úpravy. Tato skutečnost, s přihlédnutím k faktu, že Váš úřad má klíčové postavení v procesu pozemkových…